Komen vrouwelijke dieren ook in de overgang?

Lydia, 50 jaar
15 juni 2022

Komen vrouwelijke dieren net als de mens ook in de overgang en hebben ze dan dezelfde symptomen zoals opvliegers en humeurigheid?

Antwoord

Er zijn maar zeer weinig andere diersoorten dan de mens die in de overgang (menopauze) gaan. Voor zover bekend alleen orka's en nog een paar walvissoorten.

De wetenschappelijke hypothese is dat menopauze alleen optreedt bij (zoog)dieren die langlevend zijn en waarvan de kinderen lang afhankelijk blijven van hun moeder. De moeder blijft nog minstens tien jaar leven nadat ze niet meer vruchtbaar is. Bij andere diersoorten blijven de vrouwen vruchtbaar tot hun dood. Omdat de kinderen van post-menopauzale moeders nog sterk van hun moeder afhankelijk zijn, "loont" het voor de moeder om voor die kinderen te zorgen eerder dan nog nieuwe kinderen te baren. "Lonen" moet je zien als zo veel mogelijk haar genen (erfelijk materiaal) kunnen doorgeven aan de volgende generaties.

Omdat orka's en walvissen in de oceaan leven is het zeer moeilijk om na te gaan of zij dezelfde symptomen vertonen als bij de mens. Men weet dit niet.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen