Is de schimmel die dood hout verteert dezelfde als de schimmel die het mycelium rond boomwortels vormt ?

Jean, 71 jaar
7 juni 2022

In een documentaire zag ik hoe een vliegende eekhoorn in de wouden van Noord-Amerika een onder het mos verborgen witte truffel (?) opgroef. Zo werden de sporen van die schimmel verspreid. Welke schimmel of zwam zou dit zijn?

Antwoord

De zwammen die (witte) truffels vormen zijn mycorrhiza, dus mycelia die in symbiose met boomwortels leven. Het is inderdaad ook bekend dat eekhoorns een belangrijke rol spelen bij de verspreidng van hun sporen. De sporen zouden zelfs kiemkrachtiger worden door de passage in de eekhoorndarm.

Het is een interessant vraag of de mycorrhiza ook hout kunnen verteren. Recente studies hebben gevonden dat de mycelia van mycorrhiza wel degelijk terug te vinden zijn in dood hout. Ze kunnen dus in reeds gedeeltelijk verteerd hout binnendringen om er voedingsstoffen uit te halen (of naartoe te brengen). Veel zwammensoorten zijn dus flexibel en kunnen van twee walletjes eten. Als mycorrhiza en als saprofyt.

Reacties op dit antwoord

  • 15/06/2022 - Jean (vraagsteller)

    Hartelijk dank voor uw antwoord. Nog een klein vraagje, mag ik ? Bestaan er mannelijke en vrouwelijke schimmels om na een soort bevruchting de sporen te vormen - Of is de zwam een seksloos organisme ? Naar verluidt zou de truffel speciale geurstoffen uitscheiden om de eekhoorn te lokken. Weet u daar iets meer over ? Groet.

  • 15/06/2022 - Luc (wetenschapper)

    Zwammen zijn wel degelijk seksuele organismen maar seks gebeurt helemaal anders bij hen dan bij dieren of planten. Men spreekt hier niet van vrouwelijk en mannelijk maar van "mating types" of paartypes. Bij de groep waartoe de truffels behoren, de Ascomyceten, zijn er twee paartypes maar die zien er identiek uit - er is geen uiterlijk verschil maar wel een genetisch. Als de twee paartypes verschillend zijn (dus een verschillend paartype-gen hebben) dan noemt men ze "genetisch compatibel". Van beide partners (mycelia) zal er een cel met de andere versmelten zodat het genetisch materiaal van beide samen kan komen. Daaruit zullen vervolgens door celdelingen sporen gevormd worden. En vanuit de sporen kunnen nieuwe zwammen ontwikkelen. De op het land levende zwammen hebben dus geen zaadcellen met zweephaar (flagel) zoals bij de dieren. En ook geen eicel. Bij de groep van de Basidiomyceten (paddestoelen) bestaan er niet twee maar wel duizenden paartypes. Naast de seksuele voortplanting zoals hierboven staat uitgelegd, kunnen de zwammen zich ook aseksueel voortplanten, hetzij via sporenvorming of door het afbreken van zwamdraden. Uiteraard scheidt een truffel speciale geurstoffen uit! Maar niet alleen eekhoorns komen daar op af. Ook ondermeer everzwijnen en herten lusten wel een truffeltje (en varkens). Maar eekhoorns eten ook graag andere zwammen, denk maar aan het eekhoorntjesbrood dat zijn naam niet gestolen heeft!

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen