Waarom beslissen sommige ouders om hun kinderen niet te vaccineren?

Gael, 20 jaar
5 november 2018

Wat zijn wereldwijd de redenen waardoor kinderen niet gevaccineerd worden? Vooral met oog op de balans tussen eigen keuze en geen toegang hebben tot vaccins.

Antwoord

De weigering berust waarschijnlijk op angst voor bijwerkingen. Zo is er vele jaren geleden in een artikel in het befaamde tijdschrift The Lancet een artikel verschenen over de relatie tussen het mazelenvaccin en autisme. Dit was echter onjuist en het artikel is teruggetrokken. Dit neemt niet weg dat er soms onvoorspelbare bijwerkingen zijn, maar de groep die beschermd wordt is veel groter. 

Een tweede reden zou religie kunnen zijn. Het zou tegen "Gods wil" zijn om ziekten te voorkomen. Die mensen die vaccinatie weigeren pretenderen echter "Gods wil" te kennen, iets wat ik formeel betwist. Bovendien hebben ze de Evangeliën niet goed gelezen of interpreteren ze deze selectief. Daarin staat dat Jezus Christus allen die ziek en ernstig ongesteld waren genas. Je hoeft dit niet noodzakelijk te aanvaarden, maar als je "Gods wil" ernstig neemt doe je dat ook met de inhoud van de Evangeliën en volg je Hem na, ook wat betreft ziekte en gezondheid.

Als arts en Christen opteer ik dus voor promotie van gezondheid - en dus ook vaccinatie. 

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen