Waarom stelt men dat de tijd een begin heeft wanneer het makkelijk te bewijzen is dat dit niet zo is?

David, 47 jaar
5 augustus 2018

Immers, in verband met de tijd bestaat enkel de aanwezigheid van de tijd en de afwezigheid van de tijd. En de afwezigheid van de tijd had vanwege zijn afwezigheid geen tijd om te bestaan en heeft dus nooit bestaan zodat enkel de aanwezigheid van de tijd heeft bestaan en dat maakt het verleden oneindig.

Antwoord

Als men stelt dat de tijd een begin heeft gehad, is dat enerzijds omdat we vaststellen dat het heelal een evolutie ondergaat die ooit eens moet begonnen zijn, en anderzijds omdat het fysisch referentiekader waarin we dit bespreken, tijd en ruimte niet als absolute, maar eerder als relatieve, afgeleide, begrippen ziet.  Onze tijd en ruimte zijn met onze oerknal ontstaan, en hebben geen betekenis anders dan in het heelal waaraan ze verbonden zijn.

Het is waar: we denken in termen van ruimte en tijd, en dat komt omdat wij in dit heelal geboren zijn.  We zijn kinderen, zelfs producten van dit heelal, en dat is niet alleen zo met ons materieel bestaan, maar ook met de concepten die we hanteren.  En dan is het vrij evident dat wij als product van het systeem, er geen aanspraak moeten op willen maken om dat systeem volledig te objectiveren; we blijven gevangen in de concepten die het systeem ons zelf heeft aangediend.  En dan zijn het abstracte begrippen, zoals ‘bestaan’, ‘tijd’ en ‘ruimte’ waarmee we worstelen, en waarrond we al eeuwenlang nutteloze scholastieke discussies opzetten.

Waarom denken we spontaan dat de tijd er altijd is geweest?  Omdat wij ‘altijd’ beschouwen in onze ervaring, en inderdaad, we hebben nooit een verschil gezien.  Maar die honderd jaar dat we leven, is niets vergeleken met de 14 miljard jaar dat het heelal oud is.  Onze intuitie is over dergelijke tijdsspannes volslagen waardeloos; een waarneming van 100 jaar extrapoleren over een tijdsspanne die meer dan honderd miljoen maal langer is, is niet wijs.

Anderzijds is daar nu juist het wonderbare verhaal van de natuurwetenschap van de laatste 200 jaar, waarin juist tijd en evolutie zo essentieel blijken te zijn.  In de biologie, in de aardwetenschappen, in de kosmologie; en het hangt allemaal samen, in een grote ‘cosmic history’.  De fenomenen die op ons afkomen, zijn zoveel rijker en diverser dan de referentiekaders waarin we ons eigen comfort soms zoeken.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen