Is het absolute nulpunt een vorm van energie? Kan door het absolute nulpunt materie of energie ontstaan?

Emanuel, 75 jaar
26 juni 2018

Indien door het absolute nulpunt in de ruimte en de eindeloze tijd energie of materie kan ontstaan zou een verklaring kunnen zijn voor donkere materie en donkere energie.

Antwoord

Het absolute nulpunt is eerder de afwezigheid van energie.  En juist daarom is het nooit bereikbaar.  Omdat de kwantummechanica, via het onzekerheidsbeginsel van Heisenberg, juist stelt dat binnen een eindige tijd een energie helemaal nul niet kan gemeten worden.  Temperatuur heeft te maken met bewegingsenergie van de deeltjes.  Naarmate ze trager bewegen, is het kouder, en eens ze helemaal stil staan, kunnen ze niet trager meer, en is de laagste temperatuur bereikt.  Die kiezen we dan als nulpunt voor wat we dan 'absolute temperatuur' noemen.

Het nulpunt voor de absolute temperatuur geeft dus aan hoe de toestand is van de deeltjes wanneer ze geen kinetische energie hebben.  Maar de achtergrond ten opzichte waarvan dat gebeurt kan een soort 'energie van de lege ruimte' hebben, en dat is juist hetgeen zich als 'donkere energie' kan manifesteren.

Donkere energie en absoluut nulpunt hebben dus niet direct iets met elkaar te maken.  En ook is er geen logische link te bekennen tussen het absolute nulpunt en donkere materie.

Reacties op dit antwoord

  • 08/07/2018 - Emanuel (vraagsteller)

    Dank u vriendelijk voor de goede uitleg .

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen