Komt de Vlaamse uitdrukking 'allee' van het Franse 'gaan'?

Toon, 74 jaar
7 juni 2018

Antwoord

Beste Toon

Dat klopt. Het woordje allez - dat in Belgisch-Nederlands een tussenwerpsel is - hebben we overgenomen uit het Frans. Het was oorspronkelijk de gebiedende wijs van het werkwoord aller, maar daarnaast ontwikkelden zich dus nieuwe betekenissen als tussenwerpsel (o.m. 'komaan/'vooruit', 'wel(nu)').

Vriendelijke groet

Frank Joosten

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

dr. Frank Joosten

Taalkunde: lexicologie, cognitieve semantiek, naamkunde.

Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 3500 Hasselt
http://www.pxl.be

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen