Waarom is de huisnummering niet in alle gemeenten hetzelfde?

Johan, 59 jaar
22 mei 2018

Het is me als stadsgids in Tienen opgevallen dat de oplopende pare huisnummering links is in tegenstelling tot Leuven waar de oplopende pare huisnummering rechts is.

Antwoord

Dag Johan,

Heel goed opgemerkt! De reden is dat de huisnummering in België altijd een gemeentelijke bevoegdheid is geweest, en daarom ook enkel van richtlijnen in rondzendbrieven uitging, die hier en daar in aparte gemeentelijke of stedelijke verordeningen werden vertaald, maar meestal aan de plaatselijke dienst vergunningen werd overgelaten. Die gaf nieuwe straten of nieuwe gebouwen een nummer, en verstrekte ook vaak de eigenlijke huisnummerplaatjes. Enkel voor postbedeling zijn er herhaaldelijk KBs gemaakt over de leesbaarheid van huisnummers (en de grootte van brievenbussen), verder werd het als een lokale verantwoordelijkheid beschouwd.

Algemeen was het de bedoeling om:

  • per woning, of gebouw bestemd voor commercieel, administratief of industrieel gebruik (winkel, kantoor, fabriek) één huisnummer, maar dus geen bijgebouwen (garages, schuren) of tweede ingangen.
  • oplopend vanuit het centrum (hetgeen niet altijd makkelijk te bepalen is: meestal vanaf het oude gemeentehuis, of vanaf een hoofdweg).
  • onpaar links, paar rechts.
  • met een huisnummerplaatje op ooghoogte aan de rechterzijde van de ingang gehangen.

Daarvan kon vrij worden afgeweken, hetgeen dus ook gebeurde. Sommige gemeenten hanteren ook bijkomende richtlijnen, bijvoorbeeld voor het nummeren van appartementen (elke verdieping heeft een eigen hondertal, links beginnen met de nummering...)

Controle ('handhaving'), hernoemen van straten, hernummeren van straten, afschaffen van verdwenen adressen ('historeren')... zijn de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen en gemeenteraad. En die varen soms een eigen weg, met een eigen logica.

Dat doet me eraan denken, hoewel onze eigen woning aangebouwd is aan die van de buren, verspringt de nummering van onze huizen plots van 193 naar 197...

Reacties op dit antwoord

  • 08/06/2018 - Johan (vraagsteller)

    Interessant antwoord. Ik kan de voorbeelden van de gemeentelijke autonomie van nummering beamen. 12 jaar na de fusie van het huidige Leuven is er een grote hernummering geweest. Dubbele straatnamen verdwenen en in sommige straten startte het laagste nummer waar vroeger het hoogste huisnummer was. Tussen mij en mijn buur lag nog een onbebouwd perceel en onze huisnummers waren respectievelijk 41 en 75. Na de hernummering werd het 37 en 41. In Gent bijvoorbeeld krijgt ieder appartement een apart huisnummer hetgeen voor een buitenstaander nogal verwarrend overkomt.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen